Stavitelství Kladno zaměřuje, jak z názvu společnosti vyplývá, svoje aktivity především do stavebnictví a to na veškeré pozemní stavby a rekonstrukce nemovitostí a stavby na klíč. Nezabývá se činností v oblastech výzkumu a vývoje jak ve stavebnictví, ani v ostatních oblastech.

 
Copyright © 2024 Stavitelství Kladno spol. s r.o.. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect