Investor : Památník Lidice, příspěvková organizace MK ČR
Projekt : KAST
Ing. Julius Wenig
Termín realizace : 11.2013 – 05.2014
Celkové náklady : 6,710 mil. Kč
Popis :

      Jedná se o objekt zhotovený jako železobetonová stavba v 50. letech dvacátého století. Strop s jehlancovitou střechou má pravidelný půdorys osmiúhelníka o průměru 13,2 m. Je podepřen celkem osmi železobetonovými sloupy o výšce cca 10 m, obloženými přírodními pískovcovými deskami.
     Práce sestávaly z demontáže veškerého kamenného obkladu a z repase železobetonových prvků a to otryskáním povrchu a korodující výztuže. Výztuž byla opatřena antikorozním nátěrem a povrch betonu vyspraven reprofilační maltou. Omítka podhledu byla vyspravena a proveden vnější nátěr v původním odstínu. Demontované kamenné obklady byly dle možnosti repasovány nebo nahrazeny novými díly – hořický pískovec. Pro opětnou montáž byly použity pouze díly s neporušenými průběžnými trhlinami dle hodnocení statika. Obklad byl sestaven a kotven tak, aby ve spáře mezi kameny a železobetonovým sloupem byl umožněn drobný pohyb v případě vodorovného posunu. Spáry řešeny jako pružné. K železobetonovým sloupům je obklad přikotven pouze z důvodu zajištění jeho stability. Veškeré kotvy jsou z nerez oceli. Povrch obkladu byl přebroušen a opatřen impregnací Porosil ZV.

IMG_2008_web
IMG_2007_web
IMG_2006_web
 
 
Powered by Phoca Gallery
 
Copyright © 2024 Stavitelství Kladno spol. s r.o.. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect