Investor : Statek Novák Jarpice – Kamenice s.r.o.
Projekt : T-Projekt, Roudnice nad Labem
Ing. Petr Bílek
Termín realizace : 08.2013 – 11.2013
Celkové náklady : 15,978 mil. Kč
Popis : Jedná se o výstavbu nového hnojiště s maximální kapacitou 24.480 m3. Hnojiště bude sloužit pro
skladování chlévské mrvy, která bude vyvážena ze stájí pro skot. Chlévská mrva bude následně dávkována
do nově vzniklé bioplynové stanice.
Práce sestávaly z provedení zemních prací, odtěžením přebytečné horniny, vyrovnáním pláně a
jejím zhutněním. Dále byla uložena vrstva štěrkodrti o tl. 150 mm, na kterou byly provedeny pasy pod
prefabrikáty a podkladní beton třídy C16/20 s vloženou Kari sítí. Na tuto žel. bet. desku byla provedena
hydroizolace Fatrafol 803 s oboustrannou ochranou geotextílií. Jako další konstrukce byla provedena žel.
bet. deska z C30/37 XA3 ve spádu k odvodňovacím žlabům průměrné tl. 150 mm. Na takto připravenou
plochu byly potom kladeny betonové prefabrikáty profilu „T“ nebo „L“. Odvodnění plochy bylo zajištěno
dvěma podélnými a jedním dvojitým příčným žlabem s odtokem do podzemní jímky. Zakryty byly
ocelovými nebo dřevěnými rošty.
DSCN2521
 
 
Powered by Phoca Gallery
 
Copyright © 2024 Stavitelství Kladno spol. s r.o.. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect