Investor : Divadlo Image s.r.o.
Písnické zahrady 35, Praha 4
Projekt : Architekti Headhand s.r.o.
Eva Maštálková
Termín realizace : 06.2015 - 02.2016
Celkové náklady : 34,183 mil. Kč
Popis :    Jedná se o rekonstrukci prostor v Paláci Metro na Národní třídě v Praze 1. Objekt pochází z roku
1928 a byl vrácen původním majitelům. V těchto prostorách bylo původně kino ve dvou podzemních
podlažích. Prostor byl dalšími pronájmy značně zdevastován. Nově byly tyto prostory zrekonstruovány pro
potřeby Černého divadla.
Divadlo je přístupné z hlavní dvorany Paláce, kde je umístěna i pokladna a výtah. Hlavní schodiště
vede do 1. PP, kde se nachází foyer a vstup do divadelního sálu, šatny, bar a dále kancelářské prostory
divadla. Ve 2. PP jsou toalety pro diváky a zázemí pro herce, sklady a strojovny. Ve 3. PP je sklad rekvizit.
Vlastní divadelní sál se nachází v prostorách 1. a 2. PP.
Práce sestávaly z demolic všech nevyhovujících konstrukcí a prvků, z otlučení omítek a odstranění
emailových nátěrů. Dle projektové dokumentace byly provedeny nové železobetonové stropní konstrukce,
zazdívky a dozdívky stávajících stěn a nové příček z Ytongu a sádrokartonu, nové zdi z Porothermu a
plných cihel, sanace žel. bet. stropů a jejich protipožární obklady. Nově byly vybetonovány nosné
konstrukce podlah jeviště a hlediště a dále provedeny nové omítky, dlažby a obklady a podlahové krytiny,
truhlářské a zámečnické konstrukce. Podhledy byly provedeny ze sádrokartonových desek. Nově byly
provedeny kompletní rozvody silno a slaboproudu, vody a kanalizace a především vzduchotechniky a
koordinovaných systémů požární ochrany – EPS, samočinného odsávacího zařízení, větrání chráněné
únikové cesty záložního zdroje, nouzové osvětlení, elektricky ovládaných protipožárních dveří a
evakuačního rozhlasu. Okna pětikomorová s plastovým rámem a vnitřní dveře dřevěné s požární odolností
ocelové.
Rekonstrukce divadla Image – Palác Metro Národní 961/25, Praha 1
Rekonstrukce divadla Image – Palác Metro Národní 961/25, Praha 1
Rekonstrukce divadla Image – Palác Metro Národní 961/25, Praha 1
Rekonstrukce divadla Image – Palác Metro Národní 961/25, Praha 1
Rekonstrukce divadla Image – Palác Metro Národní 961/25, Praha 1
Rekonstrukce divadla Image – Palác Metro Národní 961/25, Praha 1
Rekonstrukce divadla Image – Palác Metro Národní 961/25, Praha 1
 
 
Powered by Phoca Gallery
 
Copyright © 2021 Stavitelství Kladno spol. s r.o.. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect