Rekonstrukce stodoly na informační centrum a muzeum balónového létání

Investor: Obec Chotilsko
Projekt: Ing. arch. Marek Falcník
Termín realizace: 08.2010 – 05.2011
Celkové náklady: 20,488 mil. Kč
Celkový obestavěný prostor: 2.715 m3
Popis:  Objekty bývalých stájí a stodoly jsou přibližně z roku 1910 a jsou jednopodlažní s podkrovím. Rekonstrukcí vznikly prostory informačního centra a expozice „Muzea historie Vltavy“ a „Muzea balónového létání“.
Z objektu byly v podstatě ponechány jen obvodové stěny a část stropu stájí s valenými klenbami - i tyto konstrukce byly však rozhodujícím způsobem sanovány vč. provedení odvlhčovacích clon. Dále následovala celková rekonstrukce objektu, tj. provedení nových stropů, omítek, krovu a střešní krytiny, nových rozvodů elektroinstalací, zdravotní techniky a topení. V neposlední řadě byla osazena nová okna a dveře a provedeny nové podlahy, obklady a dlažby. Jako zdroj tepla slouží nový plynový závěsný kotel na PB o výkonu 24 kW s ohřívačem TÚV. Pro
umožnění přístupu osob se sníženou pohyblivostí byl objekt vybaven dvěma samohybnými plošinami. Objekt je připojen novými přípojkami vody a elektro na uliční řady. Nově vybudovaná kanalizační síť odvádí dešťové vody ze střešních svodů a manipulačních ploch do akumulační jímky a dále do vsakovacího kanálu. Vnitřní kanalizace je zaústěna do nové jímky na vyvážení.
chotilsko_web_p4210062
chotilsko_web_p4210061
chotilsko_web_p4210060
chotilsko_web_p4210059
chotilsko_web_p4210058
chotilsko_web_dsc08048
chotilsko_web_dsc08035
chotilsko_web_dsc08034
chotilsko_web_dsc08032
chotilsko_web_dsc07912
chotilsko_web_dsc07891
chotilsko_web_dsc07738
chotilsko_web_dsc07722
chotilsko_web_dsc07716
chotilsko_web_dsc07709
chotilsko_web_dsc07702
chotilsko_web_dsc07701
chotilsko_web_dsc07700
chotilsko_web_dsc07698
chotilsko_web_dsc07691
chotilsko_web_dsc07687
chotilsko_web_dsc07686
chotilsko_web_dsc07685
chotilsko_web_dsc07684
chotilsko_web_01212
chotilsko_web_01010
chotilsko_web_0077
chotilsko_web_0055
chotilsko_web_0022
chotilsko_web_001
 
 
Powered by Phoca Gallery
 
Copyright © 2020 Stavitelství Kladno spol. s r.o.. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect