Projekt: Atelier Botič, s.r.o., Na Šafránce 19, Praha 10
Ing. arch. Petr Neumann
Termín realizace: 03.2014 - 06.2015
Obestavěný prostor: 1.350 m3
Popis:

     Původní objekt roubenky, ležící na území Krkonošského národního parku byl postaven v roce 1898. Po
odstrojení nosných prvků a provedení průzkumů bylo zjištěno, že naprostá většina konstrukcí již neplní svou funkci, je napadena dřevokazným hmyzem a houbami a objekt nemá vyhovující základy. Proto bylo rozhodnuto o postupném odstranění celého objektu a po projednání s Krnapem o vybudování repliky původní roubenky splňující náročné architektonické, památkové i ochranářské podmínky.
V 1. etapě byla vybudována opěrná železobetonová stěna jako zadní stěna novostavby. Poté došlo k odstranění
zbývající chalupy včetně podloží. Ve 2. etapě bylo vybudováno nové založení objektu na betonových pasech s násypem kameniva s drenáží a odvětráním podloží s vysokým radonovým indexem. Monolitická deska byla opatřena dvojitou protiradonovou hydroizolací. Základní nosnou konstrukcí 1.NP jsou železobetonové tenké nosné stěny. Tyto jsou zatepleny PUR deskovou izolací a oboustranně obloženy masivními fošnami imitujícími roubení. Strop nad 1.NP, stěny 2.NP, štíty a vikýře včetně hambalkového krovu jsou dřevostavbou. Zadní zděná část objektu je zateplena systémem ETICS. Podkrovní nástavba včetně střechy je zateplena kombinací přírodní konopné izolace a tvrdých dřevovláknitých desek s reflexní izolací. Střecha je pokryta falcovaným hliníkovým plechem (Prefa) antracitové barvy. Okna a dveře jsou replikami původních s tepelně izolačním zasklením. Veškeré povrchy stěn a podlah interiérů jsou replikami původních (palubkové podlahy, prkenné podhledy apod.). Všechna technická zařízení jsou naopak řešena soudobě s maximálním technologickým komfortem. Zdrojem vytápění a přípravy tepelné užitkové vody je tepelné čerpadlo země/voda s dvěma vrty hloubky 125 m. Vytápění je řešeno jako podlahové v kombinaci s replikami otopných těles.
Zdrojem vody je vlastní povrchový pramen s automatickou vodárnou. Splašková kanalizace je řešena tlakovou čerpací šachtou s výtlakem do místního systému. Elektrorozvody byly řešeny standardně s převážně skrytým difusním osvětlením LED lištami a páskami. V obytné světnici jsou postavena nová kachlová kamna. Celý dům je vybaven datovou sítí. Kolem objektu byly provedeny terasy a terénní úpravy imitující původní vzhled.

IMG_4633_web
IMG_4632_web
IMG_4629_web
IMG_4614_web
IMG_4604_web
IMG_4582_web
IMG_4564_web
IMG_4562_web
IMG_4579_web
IMG_2694_web
IMG_1052
 
 
Powered by Phoca Gallery
 
Copyright © 2024 Stavitelství Kladno spol. s r.o.. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect