Odstranění vad panelové výstavby Hennerova 228/5, Praha 5 - Motol 

Investor: Společenství vlastníků Hennerova 228/5
Projekt: BOOS, a.s., Brno
Termín realizace: 07.2010 – 11.2010
Celkové náklady: 6,542 mil. Kč
Plocha zateplené fasády: 2.075 m2
Popis:

     Jednalo se o samostatně stojící panelový objekt, který byl postaven v konstrukční soustavě VVÚ-ETA v 80. letech minulého století a má 9 nadzemních a jedno podzemní podlaží.
Stavební práce spočívaly v dodatečném zateplení obvodového pláště polystyrénovými deskami EPS-F tl. 120 mm a od výšky 22,5 m minerální vlnou. V soklové partii pak deskami z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 70 mm. Výměna oken za plastová byla provedená již v roce 2007.
Na lodžiích byla odstraněna původní skladba podlahy včetně zábradlí. Byla provedena nová podlaha z mrazuvzdorné  keramické dlažby s izolací Mapelastic. Nové zábradlí lodžií je nyní ocelové s výplní z vysokotlakého laminátu.  
Ve střeše byly odstraněny stávající izolační systémy, podklad byl zateplen deskami z polystyrenu a následně byla provedena nová vodotěsná izolace asfaltovými modifikovanými pásy Elastek.  Nově byl proveden okapový chodníček, hromosvod a veškeré klempířské prvky.
Použitým kontaktním zateplovacím systémem je Baumit.

p1290128_web
p1290115_web
p1290112_web
p1010652_web
p1010651_web
p1010649_web
p1010644_web
p1010642_web
p1010641_web
 
 
Powered by Phoca Gallery
 
Copyright © 2023 Stavitelství Kladno spol. s r.o.. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect