Oprava bytového panelového domu, Na Parkáně 1494 – 1497, Beroun 6 

Investor :

Společenství vlastníků pro dům Na Parkáně

Projekt : Termo + holding, a.s.
Termín realizace : 05.2010 – 11.2010
Celkové náklady : 9,734 mil. Kč
Plocha zateplené fasády : 3.725 m2
Popis :     Jedná se o typový panelový dům postavený v roce 1975 v konstrukční soustavě VVÚ-ETA. Objekt je rozdělen na čtyři dilatační celky se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím s 39 bytovými jednotkami. Výška objektu nad terénem je 13,30 m.
     Práce spočívaly ve statickém zajištění a sanaci obvodového pláště a výměně výplní otvorů. Sanace a reprofilace železobetonových dílců byla provedena systémem StoCrete, obklad obvodových konstrukcí fasádním tepelně izolačním obkladem Termo+Styrol Standard včetně konečné povrchové ochrany. Původní dřevěná okna a balkónové dveře byly vyměněny za plastová s pětikomorovým profilem systému Rehau zasklená izolačním dvojsklem. V neposlední řadě bylo vyměněno dožilé ocelové zábradlí lodžií.
     Výsledkem tohoto řešení bylo zlepšení energetických parametrů budovy, kdy průměrný součinitel prostupu tepla obvodového pláště budovy se zlepšil ze stávající hodnoty 1,06 W/m2K na hodnotu 0,45 W/m2K, při úspoře měrné roční spotřeby tepla oproti původnímu stavu ve výši 68 %.
pc160475_web
pc160474_web
pc160472_web
pc160471_web
pc160470_web
pc160469_web
pc160467_web
pc160465_web
 
 
Powered by Phoca Gallery
 
Copyright © 2024 Stavitelství Kladno spol. s r.o.. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect