Investor : Společenství vlastníků pro dům čp. 1563, 928, 1564
Termín realizace : 07.2015 - 12.2015
Celkové náklady : 7,198 mil. Kč
Popis :     Jedná se o objekt vyzděný z plných cihel i z CDm, přístavba 4.NP je z Porobetonových
tvárnic Hebel. Bytový dům s 24 bj. se skládá ze 3 sekcí, má čtyři nadzemní podlaží a jedno
podzemní, částečně zapuštěné podlaží. Štítové stěny jsou nedostatečně zatepleny kontaktním
zateplovacím systémem Styrex.
Práce sestávaly ze zabezpečení staveniště a vybudování bezpečnostních opatření, z přípravy
podkladu fasády, ostění, parapetů, balkónových stropních dílců a štítových stěn. Dále byla
provedena výměna okenních výplní ve společných prostorách a zajištění stability balkónových
konzol ve 4. NP, oplechovaní parapetů a následně jednotlivé vrstvy zateplovacího systému Baumit,
výstavba balónů jižního průčelí a osazeno balkónové zábradlí. Rovněž byla provedena sanace
střešních nástaveb a vikýřů a odvodnění střechy. V závěru výstavby došlo na rekonstrukci dešťové
kanalizace, drenáží a sanace stěn spodní stavby vč. hydroizolace.
Sanací fasádním obkladem Etics byly eliminovány tepelné mosty fasády a došlo k
odstranění výskytu vlhkostních poruch v interiéru objektu.
IMG_6956_web
IMG_6953_web
IMG_6950_web
IMG_6949_web
IMG_4579_web
IMG_4577_web
IMG_4575_web
IMG_4574_web
IMG_4572_web
IMG_4571_web
IMG_4570_web
IMG_4569_web
IMG_4568_web
IMG_4567_web
IMG_4566_web
IMG_4565_web
IMG_4564_web
 
 
Powered by Phoca Gallery
 
Copyright © 2023 Stavitelství Kladno spol. s r.o.. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect