Investor: Společenství vlastníků jednotek Drašarova
Projekt: Termo + holding, a.s.
Termín realizace: 03.2014 – 06.2014
Celkové náklady: 4,259 mil. Kč
Popis: Jedná se o bytový dům s 19 b.j. o dvou sekcích se třemi nadzemními podlaží a částečně zapuštěným suterénem. Byl postaven v konstrukční soustavě T02B v roce 1963 jako zděný podélný stěnový systém. Obvodový plášť je z cihel CDm, stropy železobetonové s vytaženými deskami balkónů, střecha plochá jednoplášťová.
Práce sestávaly z odkopání suterénních stěn do hloubky cca 0,5 m pod úroveň terénu a doplněním stávající hydroizolace pásy Sklobit, zateplením deskami XPS, ochránění nopovou fólií a opětovným záhozem. Zateplení obvodového pláště obkladem polystyrénovými deskami EPS 70F, na suterénním zdivu XPS tloušťky 140 mm s použitím talířových hmoždinek s krycí zátkou. Lepení je provedeno cementovým lepidlem TermoEeko s výztužnou síťovinou TermoGewebe. Sanace ostění a nadpraží oken byla provedena systémem ETICS tloušťky 30 mm. Povrchová úprava stěn je z omítkoviny Termolit K 1,5 mm dle barevného řešení projektu, soklová část z mozaikové omítky STO Superlit. Okna oplechována parapetním systémem Skala, materiál hliník tl. 1,5 mm. Rovněž byla provedena reprofilace žel. bet. konstrukcí a balónových desek, sanace podlah balkónů s dlažbou Taurus na hydroizolační stěrku Mapelastic. Nové balkónové zábradlí je v systému Aluminco z hliníkových tenkostěnných profilů s výplní z mléčného bezpečnostního skla Connex. Součástí modernizace byla rovněž kompletní sanace a zateplení střešního souvrství polystyrenem EPS 100S tloušťky 200 mm s mechanickým kotvením k podkladu. Na střechu byla zpětně osazena hromosvodová soustava s novými svislými svody, dále byly provedeny stříšky nad balkóny posledního podlaží a vstupy a okapní chodníček.
DSCN4718
DSCN4717
DSCN4701
DSCN4698
DSCN4697
 
 
Powered by Phoca Gallery
 
Copyright © 2024 Stavitelství Kladno spol. s r.o.. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect