Investor: SVJ Moskevská
Projekt: A.W.A.L. s.r.o.
Termín realizace: 05.2014 – 09.2014
Celkové náklady: 3,444 mil. Kč
Popi : Jedná se o bytový objekt o pěti nadzemních a jednom technickém podlaží. Objekt byl postaven v roce 1959 a obsahuje 20 bytových jednotek. Obvodové zdivo je ze škvárobetonových tvárnic tl. 375 mm, v suterénu ze železobetonu tl. 450 mm. Střecha je plochá jednoplášťová, odvodněná pomocí nadřímsových žlabů. Okna původní dřevěná.
Práce sestávaly z výměny původních oken a luxferových stěn za okna plastová, se zateplením obvodového pláště kontaktním fasádním systém tl. 140 mm vč. soklových partií, se zateplením střešního pláště v tl. 200 mm vč. nového izolačního souvrství a z vyvolaných opatření – nové klempířské prvky, hydroizolace v oblasti soklu, okapní chodník, převedení střešního žlabu a stříšek nad vstupy. Použitý izolační systém Baumit. Výška objektu nad terénem 14,60 m.
DSCN6487
DSCN6483
IMG_7791
IMG_7788
 
 
Powered by Phoca Gallery
 
Copyright © 2023 Stavitelství Kladno spol. s r.o.. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect