stavkladno logo

      Dne 12.8.1991 zakládá skupina 7 pracovníků bývalého, státního podniku Průmstav Kladno, společnost s ručením omezeným Stavitelství Kladno podpisem společenské smlouvy.  Společnost je zaregistrována dne 9.9.1991 u Obvodního soudu pro  Prahu 1, pod vložkou číslo C 3946. Zakládající členové  končí svůj pracovní poměr u Průmstavu s.p. Kladno a od 1.10.1991 společnost Stavitelství Kladno spol s r.o. začíná  rozvíjet svoje podnikatelské aktivity.

      Stavitelství Kladno spol. s r.o. navazujíc na předchozí stavební  tradice se stává v průběhu následujících let nepřehlédnutelnou firmou, podílející se na občanské a  bytové výstavbě nejen v regionu Kladenska a kraje, ale i v Praze, především na náročných rekonstrukčních pracích  památkového charakteru.

     V roce 1992 zakládá Stavitelství Kladno spol. s r.o. dceřinou  společnost RIS Kladno s.r.o., která mimo vlastní realitní, inženýrskou, rozpočtovou a projekční činnost zajišťuje i pro Stavitelství Kladno spol. s r.o.  investiční a developerské aktivity.

     Na konci roku 1992 je založena Trans - servis  Kladno s.r.o. se záměrem oddělit strojně dopravní a servisní střediska od vlastní stavební výroby jako samostatnou firmu. Obchodní podíl v  této společnosti postupně získával jeden z jejích  spoluzakladatelů, až postupně účast Stavitelství Kladno spol. s r.o. v 08.2000 úplně zanikla.

 V 02/1993 Stavitelství Kladno s.r.o. kupuje ve veřejné  soutěži s. p. Průmstav Kladno se všemi právy, povinnostmi a závazky.

      Ještě v roce 1993 je dále založena spol. s r.o. ALSTAV Kladno, která se ve spolupráci s belgickým partnerem zabývá  dovozem AL profilů pro stavebnictví a  zprostředkovaně  vyrábí pro potřeby společnosti výplně otvorů  z  hliníkových profilů. V 12.1999 obchodní podíl ve  společnosti prodán výhradnímu dovozci belgické RC SYSTEMS a.s..

      Na konci roku 1997 vzniká sdružením společností METAL Slaný spol s r.o. a Stavitelství Kladno spol. s r.o – sdružení METALSTAV Slaný  zabývající se výrobou výplní otvorů (okna, dveře),  zimní zahrady a fasády, jak z hliníku, tak i z plastů.

    Při celkovém hodnocení hospodaření společnosti nejen ve  sledovaném období, ale od jejího vzniku je patrné, že průběh  hospodaření není nahodilý, ale odráží postupnou  konsolidaci společnosti, její hmotný rozvoj a samozřejmě kopíruje klesající  či stoupající vývojový trend investic v oboru a tím i celkového života stavebnictví včetně platební morálky jednotlivých investorů.

     Jako střední stavební společnost Kladenského regionu se  Stavitelství Kladno spol. s.r.o. stalo též zakládajícím a  aktivním členem Českomoravské komoditní burzy v Kladně (členem do roku 2001)  a Okresní hospodářské komory Kladno a je dále členem  Svazu podnikatelů ve stavebnictví České republiky.

 
Copyright © 2024 Stavitelství Kladno spol. s r.o.. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect